JGZ

Jongerengroep Zuienkerke

komende activiteiten

Momenteel geen activiteiten
Momenteel geen activiteiten
Momenteel geen activiteiten

Werking

De Jongerengroep is al bij heel wat mensen in Zuienkerke bekend, maar ongetwijfeld zullen er nog een heleboel mensen zijn die even raar opkijken bij het horen van die naam. De Jongerengroep is er gekomen om de Zuienkerkse jeugd ook na het lager onderwijs nog eens samen te brengen. Het is nu eenmaal zo dat klasgroepen na de lagere school onverbiddelijk gescheiden worden.

Getuige hiervan voor diegenen die er misschien (hopelijk) nog iets van herinneren: ons 10-jarig voorstellingsfeest in de sporthal van Zuienkerke, ondertussen ook al 10 jaar geleden! Een aantal jaar terug vierden we trouwens ons 20 jarig bestaan, dit met een groots evenement. Een onafhankelijke jeugdbeweging die zijn 20-jarig bestaan viert, dat mag toch niet onopgemerkt voorbij gaan?!

Onafhankelijk

Het is misschien merkwaardig maar de Jongerengroep werkt onafhankelijk. We zijn dus een jeugdbeweging die niet aangesloten is bij de scouts of een andere organisatie, nee, we doen alles zelf. Dit brengt natuurlijk ook voor- en nadelen met zich mee maar je kan het ook als een zekere sterkte zien wanneer je toch al ruim 20 succesvolle jaren achter de rug hebt!

Tegenwoordig hebben we ongeveer 50-tal leden, wat toch niet slecht is voor een bescheiden gemeente als Zuienkerke. Onze leden komen verspreid vanuit Zuienkerke, Houtave, Nieuwmunster, Meetkerke, Blankenberge en Brugge. Keerzijde van de medaille is dan ook wel dat we toch wel 12 jaar hebben moeten wachten op een eigen lokaal… Maar niet getreurd, we hebben uiteindelijk onze vaste stek gevonden: lokaal de Notelaar. En we mogen er best wel trots op zijn!

Groepen

Omdat de groep soms te groot werd voor bepaalde activiteiten en ook om enigszins tegemoet te komen aan het leeftijdsverschil werd er vanaf dit jaar 4 groepen gemaakt: de Mieren, de Apen, de Giraffen en de Leeuwen. Eigenlijk gewoon een sterk staaltje beeldspraak:

 • De Mieren: zijn nog klein, speels, ravotten nog meer, kortom zij zijn dus de jongsten van de groep (6-12j).
 • De Apen: zijn al wat groter, maar toch zijn zij ook nog heel speels. (12-15j).
 • De Giraffen: deze mensen zijn al wat ouder en nemen het dan ook wat rustiger op in de jeugdbeweging(16-18j)
 • De Leeuwen: (18+) Zorgen dat de Giraffen af en toe de nodige ontspanning hebben.
  Ze organiseren gemiddeld elke maand een activiteit voor de giraffen.
 • Het Bestuur: Zij zetten zich in voor het goede verloop en de organisatie van de jeugdbeweging op zich.

Uniform

Om als een groep naar buiten te komen, hebben we ook een uniform. Dat bestaat uit een blauwe pull met bijpassend T-shirt. We hameren erop om dit uniform zoveel als mogelijk aan te hebben op onze activiteiten. Op die manier zijn we gemakkelijk herkenbaar.

 • De Mieren hebben een groen T-shirt.
 • De Apen hebben een rood T-shirt.
 • De Giraffen hebben een geel T-shirt.
 • De Leeuwen hebben een blauw T-shirt.

365 dagen

Een Jongerengroepjaar steunt op enkele vaste items. Eerst en vooral zijn er natuurlijk de activiteiten.Hoofdzakelijk gaan deze door op zaterdagmiddag van 14 tot 17h. Meestal spreken we af aan het lokaal (“De Notelaar”) om later daar dan ook weer afscheid te nemen. De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Soms gaat het er actief aan toe, soms wordt de creativiteit op de proef gesteld, een andere keer zetten we ons in voor de jeugdbeweging. Om een paar voorbeelden te geven: voetbaltornooi, detectivespel, beeldhouwen, filmnamiddag, bosspel, actie…

De actie

Omdat een jeugdbeweging nogal wat kosten met zich meebrengt, moet er natuurlijk ook wat geld ingezameld worden, dit gebeurt door middel van de actie, ergens in februari. Dan wordt er van iedereen een maximale inzet verwacht opdat onze groep zo goed mogelijk zou draaien. De vrijdag maken we hetgeen we de zaterdag verkopen. Onder andere wafels, studentenhaver, koekjes, wafeltjes… zijn de reeds de revue gepasseerd.

Het etentje/BBQ

Nog een vaste waarde is het etentje. Iedereen wordt dan uitgenodigd voor een gezellig avondje uit. Het etentje dient gewoonlijk om terug te blikken op een schitterend JGZ jaar. Wetende dat er enkele DJ's goed bevriend zijn met de leiding kan er nadien ook nog een "dansje geplaceerd" worden.

Het kamp

Om het jaar in schoonheid af te sluiten, vertrekken we in juli op zomerkamp. Het kamp duurt een volledige week, en, geen paniek, we slapen steeds in een gebouw. De dagen van het kamp worden gevuld met tal van activiteiten. Er is de dropping, de doop, dauwtrip, omgekeerde dag, vrij podium,… Op kamp is er ook een taakverdeling. Iedereen moet met zijn groep de taken doen telkens na de maaltijden. Om op het kamp mee te kunnen moet je tijdens het jaar wel enige inzet tonen voor de jeugdbeweging. We bedoelen daarmee dat je toch 15 keer naar de activiteiten zou moeten komen. Voor een lid van het eerste uur is dit natuurlijk een peulschil.

Waar liggen de grenzen

Omdat de groep toch niet meer zo klein is, is het nodig dat we toch enkele dingen duidelijk stellen. We willen daardoor niet dictatorisch overkomen maar als iedereen z'n ding doet, kan er van een samenwerking geen sprake meer zijn, wat de groep absoluut niet ten goede komt. Een hoofdgedachte die bij iedereen zou moeten aanwezig zijn is respect voor alles en iedereen. Respect is een zeer ruim begrip maar de leden moeten daarmee leren omgaan. Omdat het voor iemand vanaf 9 jaar niet vanzelfsprekend is wat we dan van hem/haar verwachten, willen we dit hier even duidelijk stellen.

Een belangrijk punt is dat men moet luisteren naar elkaar. Als wij als leiding iets proberen uit te leggen, verwachten we dan ook dat iedereen luistert. Niets is vervelender dan wanneer er enkelen aan het praten zijn terwijl er iets wordt verteld. Leiding geven is niet vanzelfsprekend, er is veel inzet voor nodig en daarom is het toch zo leuk als de leden je werk weten te appreciëren en respecteren.

Een ander punt is het materiaal van de jeugdbeweging. We moeten er zeker aan toevoegen dat ons materiaal zeker niet van topkwaliteit is, maar bij normaal gebruik kunnen deze zeker ruime tijd meegaan. Als je ziet hoe roekeloos er soms met materiaal omgesprongen wordt, begin je je af te vragen of ze soms denken dat dit alles uit de lucht gevallen komt. Het is niet vanzelfsprekend dat er materiaal is!

Op kamp zou het anders maar een lege bedoening zijn zonder materiaal. Elk jaar opnieuw is er een hele waslijst met nieuw aan te kopen dingen. We zouden die dit jaar graag wat ingekort zien, en dat moet zeker mogelijk zijn.

Houding

Als je jezelf inschrijft voor een jaar dan verwachten we dat je dan ook regelmatig afkomt, logisch eigenlijk maar lang niet evident. Omdat we als groep bestaan wordt het ook geapprecieerd als iedereen zich probeert nuttig te maken, na een activiteit moet er dikwijls nog het een en ander opgekuist worden en dan vind je meestal niemand meer die nog een kwartiertje over heeft… Op activiteiten en kampen is het ook niet nodig dure spullen mee te nemen. Deze zorgen enkel maar voor problemen. GSM's, alcohol en drugs horen zeker niet thuis in de jeugdbeweging.

Inschrijven

Het inschrijvingsformulier zou voor 1 november ingediend moeten zijn en het inschrijvingsgeld zou dan ook moeten betaald zijn.

Praktisch

Het inschrijvingsgeld is € 15; (dit geld is enkel om de verzekering te betalen.)

De pulls en T-shirts zijn te verkrijgen bij de leiding en kosten € 16,00 voor een pull en € 9 voor een T-shirt. Koop je een pull en een T-shirt dan kost dat € 22,00.

TERUG NAAR BOVEN