JGZ

Jongerengroep Zuienkerke

 

Werking

De Jongerengroep is al bij heel wat mensen in Zuienkerke bekend, maar ongetwijfeld zullen er nog een heleboel mensen zijn die even raar opkijken bij het horen van die naam. De Jongerengroep is er gekomen om de Zuienkerkse jeugd ook na het lager onderwijs nog eens samen te brengen. Het is nu eenmaal zo dat klasgroepen na de lagere school onverbiddelijk gescheiden worden.

Getuige hiervan voor diegenen die er misschien (hopelijk) nog iets van herinneren: ons 10-jarig voorstellingsfeest in de sporthal van Zuienkerke, ondertussen ook al 10 jaar geleden! Een aantal jaar terug vierden we trouwens ons 20 jarig bestaan, dit met een groots evenement. Een onafhankelijke jeugdbeweging die zijn 20-jarig bestaan viert, dat mag toch niet onopgemerkt voorbij gaan?!

Onafhankelijk

Het is misschien merkwaardig maar de Jongerengroep werkt onafhankelijk. We zijn dus een jeugdbeweging die niet aangesloten is bij de scouts of een andere organisatie, nee, we doen alles zelf. Dit brengt natuurlijk ook voor- en nadelen met zich mee maar je kan het ook als een zekere sterkte zien wanneer je toch al ruim 20 succesvolle jaren achter de rug hebt!

Tegenwoordig hebben we ongeveer 50-tal leden, wat toch niet slecht is voor een bescheiden gemeente als Zuienkerke. Onze leden komen verspreid vanuit Zuienkerke, Houtave, Nieuwmunster, Meetkerke, Blankenberge en Brugge. Keerzijde van de medaille is dan ook wel dat we toch wel 12 jaar hebben moeten wachten op een eigen lokaal… Maar niet getreurd, we hebben uiteindelijk onze vaste stek gevonden: lokaal de Notelaar. En we mogen er best wel trots op zijn!

Groepen

Omdat de groep soms te groot werd voor bepaalde activiteiten en ook om enigszins tegemoet te komen aan het leeftijdsverschil werd er vanaf dit jaar 4 groepen gemaakt: de Mieren, de Apen, de Giraffen en de Leeuwen. Eigenlijk gewoon een sterk staaltje beeldspraak:

 • De Mieren: zijn nog klein, speels, ravotten nog meer, kortom zij zijn dus de jongsten van de groep (6-12j).
 • De Apen: zijn al wat groter, maar toch zijn zij ook nog heel speels. (12-15j).
 • De Giraffen: deze mensen zijn al wat ouder en nemen het dan ook wat rustiger op in de jeugdbeweging(16-18j)
 • De Leeuwen: (18+) Zorgen dat de Giraffen af en toe de nodige ontspanning hebben.
  Ze organiseren gemiddeld elke maand een activiteit voor de giraffen.
 • Het Bestuur: Zij zetten zich in voor het goede verloop en de organisatie van de jeugdbeweging op zich.

Uniform

Om als een groep naar buiten te komen, hebben we ook een uniform. Dat bestaat uit een blauwe pull met bijpassend T-shirt. We hameren erop om dit uniform zoveel als mogelijk aan te hebben op onze activiteiten. Op die manier zijn we gemakkelijk herkenbaar.

 • De Mieren hebben een groen T-shirt.
 • De Apen hebben een rood T-shirt.
 • De Giraffen hebben een geel T-shirt.
 • De Leeuwen hebben een blauw T-shirt.

365 dagen

Een Jongerengroepjaar steunt op enkele vaste items. Eerst en vooral zijn er natuurlijk de activiteiten.Hoofdzakelijk gaan deze door op zaterdagmiddag van 14 tot 17h. Meestal spreken we af aan het lokaal (“De Notelaar”) om later daar dan ook weer afscheid te nemen. De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Soms gaat het er actief aan toe, soms wordt de creativiteit op de proef gesteld, een andere keer zetten we ons in voor de jeugdbeweging. Om een paar voorbeelden te geven: voetbaltornooi, detectivespel, beeldhouwen, filmnamiddag, bosspel, actie…

De actie

Omdat een jeugdbeweging nogal wat kosten met zich meebrengt, moet er natuurlijk ook wat geld ingezameld worden, dit gebeurt door middel van de actie, ergens in februari. Dan wordt er van iedereen een maximale inzet verwacht opdat onze groep zo goed mogelijk zou draaien. De vrijdag maken we hetgeen we de zaterdag verkopen. Onder andere wafels, studentenhaver, koekjes, wafeltjes… zijn de reeds de revue gepasseerd.

Het etentje/BBQ

Nog een vaste waarde is het etentje. Iedereen wordt dan uitgenodigd voor een gezellig avondje uit. Het etentje dient gewoonlijk om terug te blikken op een schitterend JGZ jaar. Wetende dat er enkele DJ's goed bevriend zijn met de leiding kan er nadien ook nog een "dansje geplaceerd" worden.

Het kamp

Om het jaar in schoonheid af te sluiten, vertrekken we in juli op zomerkamp. Het kamp duurt een volledige week, en, geen paniek, we slapen steeds in een gebouw. De dagen van het kamp worden gevuld met tal van activiteiten. Er is de dropping, de doop, dauwtrip, omgekeerde dag, vrij podium,… Op kamp is er ook een taakverdeling. Iedereen moet met zijn groep de taken doen telkens na de maaltijden. Om op het kamp mee te kunnen moet je tijdens het jaar wel enige inzet tonen voor de jeugdbeweging. We bedoelen daarmee dat je toch 15 keer naar de activiteiten zou moeten komen. Voor een lid van het eerste uur is dit natuurlijk een peulschil.

TERUG NAAR BOVEN